เจาะอัณฑะ (TESE) ในรายที่มีท่อนำอสุจิอุดกั้น

การเจาะอัณฑะในรายที่มีท่อนำอสุจิอุดกั้น (TESE in obstructive azoospermia)

การเจาะอัณฑะเพื่อตรวจหาอสุจิที่มีชีวิตจากเส้นใยสร้างอสุจิในอัณฑะเพื่อนำมาทำ ICSI เป็นกระบวนการรักษาในรายที่ตรวจไม่พบอสุจิเลยในน้ำเชื้อ (Azoospermia)

โดยภาวะดังกล่าว วินิจฉัยโดยการปั่นน้ำเชื้อที่อุณหภูมิห้องปกติ เป็นเวลา 15 นาที

ด้วยความเร็วของเครื่องปั่นตะกอนอย่างน้อย 3,000 g แล้วส่องตะกอนด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงก็ยังไม่พบตัวอสุจิเลยแม้แต่ตัวเดียว

โดยการตรวจจะต้องทำอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกันนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 


สาเหตุของภาวะไม่มีอสุจิในน้ำเชื้อ (Azoospermia)

อาจแบ่งตามกายวิภาคของการสร้างอสุจิ

  1. Pretesticular

 มักเกิดจากภาวะฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อผิดปกติ พบได้ประมาณ 3%ของภาวะมีบุตรยาก

ภาวะที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะฮอร์โมนจากสมองบริเวณไฮโปธาลามัสต่ำ (Hypogonadotropic hypogonadism) เช่น กลุ่มอาการ Kallmann’s เนื้องอกบริเวณต่อมพิทูอิตารี่ มีประวัติการบาดเจ็บของสมองหรือต่อมพิทูอิตารี่ การใช้สเตียรอยด์

  1. Testicular

อาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดขอดบริเวณอัณฑะ อัณฑะไม่ลงถุง อัณฑะบิดขั้ว คางทูมทำให้อัณฑะอักเสบ ยาบางชนิด หรือมีพันธุกรรมหรือยีนส์บางอย่างผิดปกติ

  1. Post-testicular

อาจเกิดจากภาวะ ไม่มีท่อนำอสุจิแต่กำเนิด (congenital absence of the Vas deferens) หรือมีการอุดตันของท่อนำอสุจิ เช่น เกิดขณะผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อน หรือเคยเกิดการอักเสบติดเชื้อจนเกิดการทำลายท่อนำอสุจิจนตีบตัน หรือเคยทำหมันชายมาก่อน

การตรวจหาสาเหตุ อาจทำได้โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลิอดหาระกับฮอร์โมน FSH และ testosterone เพื่อประเมินหาระดับความผิดปกติและการแก้ไข

การเจาะอัณฑะ มักใช้เพื่อการรักษาในกรณีที่ภาวะ Azoospermia นั้นเกิดที่ระดับท่อนำอสุจิอุดกั้น

โดยมีหลากหลายเทคนิค ในการทำอสุจิออกมาเพื่อทำ ICSI  1. PESA คือการเจาะดูดน้ำอสุจิจากกระเปาะเก็บอสุจิ (epididymis)
  2. MESA คือการกรีดถุงหุ้มอัณฑะให้เห็นรอยท่อของอัณฑะกับท่อทางเดินอสุจิแล้วใช้เข็มดูดน้ำบริเวณกระเปาะเก็บอสุจิออกมา
  3. TESA คือการเจาะดูดอสุจิจากอัณฑะโดยตรง
  4. TESE คือการกรีดเปิดถุงอัณฑะให้มีรูเล็กๆ แล้วใช้เครื่องมือคีบเส้นใยสร้างอสุจิแล้วนำไปเขี่ยหาตัวอสุจิภายใต้กล้องจุลทรรศน์อีกครั้งหนึ่ง


ในแต่ละศูนย์การรักษามีบุตรยากอาจเลือกวิธีตามความชำนาญและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

โดยส่วนมากวิธี TESE มักเป็นที่นิยมและมักเขี่ยหาตัวอสุจิได้มาก

แต่ต้องทำภายใต้แพทย์เฉพาะทางชำนาญการและดมยาสลบ

แต่ก็พบมีบางรายไม่มีตัวอสุจิที่ปกติหรือมีชีวิตรอดที่จะนำไปใช้ทำ ICSI ได้เลย

จึงควรมีแผนสำรองเช่น อสุจิบริจาคไว้ด้วย


รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกแพทย์หญิงราตรี

สูตินรีเวช โคราช

เบอร์โทร

096-408-4755

ที่อยู่

487/5-8 ม.9 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เวลาทำการ

จ-ศ 17:00 - 19:30 น.
ส-อา 9:00 - 12:00 น.