เด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

(In vitro fertilization-IVF/ Intracytoplasmic sperm injection-ICSI)


IVF หรือ ICSI คืออะไร ใช่ GIFT ไหม เคยได้ยินบ่อยๆ คนไทยชอบพูด ไปทำกิ๊ฟ

GIFT ย่อมาจาก Gamete intrafallopian transfer

คือการนำเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งก็คือ ไข่ กับ อสุจิ ฉีดกลับเข้าไปภายในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง

ดังนั้นการปฏิสนธิจึงยังเกิดภายในร่างกายของมนุษย์

เนื่องจากแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความรู้ความชำนาญในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกายเช่นในปัจจุบัน

มักใช้ในรายที่ฝ่ายชายมีอสุจิน้อยหรือไม่ค่อยว่าย ปัจจุบันไม่มีการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว


ZIFT ย่อมาจาก Zygote intrafallopian transfer

เป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกับ GIFT แต่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นคือ

การนำตัวอ่อนระยะ Zygote ซึ่งเกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายของไข่กับอสุจิแล้วฉีดกลับไข่ไปในท่อนำไข่ด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic surgery)

ปัจจุบันก็ไม่มีการรักษาด้วยกระบวนการ ZIFT แล้วเช่นกัน

เนื่องจากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงนำมาสู่กระบวนการ In vitro fertilization (IVF) นั่นเองIVF ย่อมาจาก In vitro fertilization; in vitro หมายถึง ในหลอดทดลอง fertilization คือการปฏิสนธิ

โดยรวมจึงหมายถึง เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

โดยการนำเซลล์สืบพันธุ์คือ เซลล์ไข่และอสุจิ มาปฏิสนธินอกร่างกายในหลอดทดลอง

โดยปล่อยให้อสุจิผสมกับไข่เองเหมือนในธรรมชาติ และย้ายตัวอ่อนกลับคืนเข้าสู่โพรงมดลูกในระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยวิธี IVF นี้ประสบความสำเร็จครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษ

โดยสามารถให้กำเนิดทารกคนแรกในโลกชื่อ Louise Joy Brown ในวันที่ 25 กรกฎาคม ปี 1978 

ในปี 1991 กระบวนการ ICSI ก็ประสบความสำเร็จโดยมีการให้กำเนิดทารกคนแรกจากกระบวนการนี้


กระบวนการ ICSI ย่อมาจาก Intracytoplasmic sperm injection

คือการใช้เข็มขนาดเล็กที่มีอสุจิบรรจุอยู่ แทงเข้าไปในของเหลวของเซลล์ไข่ และทิ้งอสุจินั้นไว้ในไข่

จากนั้นเพาะเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การปฏิสนธิและการแบ่งเซลล์

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 1993

มีทารกที่เกิดจากกระบวนการ IVF ที่นำอสุจิจากมากระบวนการเจาะอัณฑะ (testicular sperm extraction)


ในปี 1997 มีทารกที่เกิดจากกระบวนการใช้เซลล์ไข่แช่แข็ง

ปี 2001 มีการใช้เทคโนโลยีตรวจคัดกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGD)

เพื่อเลือกตัวอ่อนที่มี HLA match เพื่อใช้ในกระบวนการช่วยรักษาโรค

และในปี 2004 มีการให้กำเนิดทารกจากการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อรังไข่แช่แข็งกลับคืนสู่คนไข้รายเดิมได้สำเร็จ


จะเห็นได้ว่ากระบวนการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ไม่เพียงแต่จำช่วยคู่สมรสในรายที่มีปัญหาเช่น ท่อนำไข่ตัน หรือ อสุจิผิดปกติเท่านั้น

แต่ก็ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อื่นๆเช่น

ตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนในรายที่มีโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เช่น โรคฮีโมฟิเลีย โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และ

ในบางรายที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเป็นมะเร็งบางชนิด

ที่ต้องมีกระบวนการรักษาโดยการฉายแสงหรือเคมีบำบัด

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการทำลายรังไข่หรืออัณฑะจนไม่มีเซลล์สืบพันธุ์หลงเหลือ

เทคนิคในการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เช่น แช่แข็งอสุจิ แช่แข็งเซลล์ไข่ หรือ เนื้อเยื่อรังไข่จึงได้รับการพัฒนาขึ้น


 


ใครเหมาะกับกระบวนการ ICSI

  • ฝ่ายหญิง

มีปัญหาท่อนำไข่ตัน เคยผ่าตัดท่อนำไข่ เคยทำหมันหญิง

มีอายุมาก ไข่ตั้งต้นเหลือน้อย กระตุ้นไข่ยาก

ไข่ไม่ตกเรื้อรัง

เคยผ่าตัดรังไข่ เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ทำ IUI ล้มเหลวหลายครั้ง

  • ฝ่ายชาย

มีปัญหาอสุจิ มีปริมาณน้อย ไม่ค่อยว่าย รูปร่างหน้าตาผิดปกติ

มีท่อนำอสุจิตัน หรือไม่มีท่อนำอสุจิแต่กำเนิด

  • ทั้งชายและหญิง

มีโรคทางพันธุกรรม ต้องการตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

มีปัญหาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงร่วมกัน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา

  1. ปรึกษาเตรียมความพร้อม ซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. เจาะเลือดเตรียมความพร้อม ตรวจวิเคราะห์อสุจิ
  3. ตรวจความพร้อมของเอกสาร เช่น ทะเบียนสมรส
  4. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  5. ฝ่ายหญิง รับประทาน Folic acid 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์
  6. งดเหล้า บุหรี่ สารเสพติด ก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษา
Credit Photos : Baby vector created by macrovector - www.freepik.com

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกแพทย์หญิงราตรี

สูตินรีเวช โคราช

เบอร์โทร

096-408-4755

ที่อยู่

487/5-8 ม.9 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เวลาทำการ

จ-ศ 17:00 - 19:30 น.
ส-อา 9:00 - 12:00 น.